Poniżej lista stron internetowych dotyczących bezpieczeństwa, zarządzania kryzsowego i ochrony ludności:

 

Państwowa Straż Pożarna:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP:

Obrona Cywilna Kraju

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Bezpieczeństwo i porządek publiczny