Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak przekazuje kolejną dobrą wiadomość! W środę, 27 września, w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyło się uroczyste wręczenie promes dla Powiatu Niżańskiego i Gmin na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Gmina Jeżowe otrzymała znaczące wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 312 749,22 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2602R Stary Nart – Gwoździec w miejscowości Stary Nart”.  Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 458 698 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika wraz z przebudową drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w miejscowości Nowy Nart”.

Promesę na ręce Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka i Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza wręczył Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber. W wydarzeniu udział wzięli także: Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku i przedstawiciele mediów.

W ramach przyznanych promes do Powiatu Niżańskiego i Gmin naszego Powiatu trafią środki w wysokości blisko 12 mln zł, stanowiące do 80% wartości każdego zadania, które zostaną przeznaczone na modernizację i poprawę infrastruktury drogowej w naszym regionie.

Dzięki pozyskanym środkom na terenie gminy Jeżowe zostanie wybudowany lewostronny chodnik dla pieszych o łącznej długości 514 metrów, która zostanie usytuowana wzdłuż istniejącej drogi powiatowej nr 2602R.

W imieniu władz samorządowych i mieszkańców Gminy Jeżowe słowa podziękowania kierujemy przede wszystkim do Ministra Pana Rafała Webera za nieustanną pomoc i wsparcie, które zawsze kierował w stronę samorządów, pomagając w realizacji naszych celów.

 

Obraz 1 Obraz 2
>