Pod koniec czerwca 2020 r., Wójt Gminy Jeżowe Pan Marek Stępak otrzymał z rąk Wiceministra Infrastruktury Pana Rafała Webera promesę opiewającą na kwotę 1 465 950,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.