Gmina Jeżowe informuje, że w związku z robotami drogowymi w ramach zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 102312R w miejscowości Jeżowe”, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym od Samorządowej Szkoły Muzycznej do przepompowni ścieków P1 przy tzw. „drodze Jańcowej” w miejscowości Jeżowe.

Zakres prac obejmuje przygotowanie terenu budowy, odhumusowanie obszaru pasa drogowego, rozbiórkę różnych elementów dróg i ulic, wykonanie koryta dla nowej konstrukcji nawierzchni, budowę odwodnienia drogi, przebudowę zjazdów, budowę zatok postojowych, budowę ronda obok piekarni, remont obiektów mostowych, przebudowę sieci uzbrojenia terenu, wykonanie elementów uspokojenia ruchu (progi zwalniające), oznakowanie poziome i pionowe, wykonanie przejścia dla pieszych oraz prace porządkowe, w tym oczyszczenie rowów.

Utrudnienia mogą potrwać do końca roku 2024. Za utrudnienia przepraszamy!