Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak  podpisał umowę na „Budowę boisk wielofunkcyjnych przy PSP w Groblach i PSP w Jeżowem – Kameralnem”. Wykonawcą zadania została, wyłoniona w postępowaniu przetargowym, firma OBO Polska z  siedzibą w Rzeszowie. Już wkrótce uczniowie, ale także pozostali mieszkańcy naszej gminy zyskają znakomite warunki do realizowania swoich sportowych pasji na świeżym powietrzu.

Aktywność fizyczna przede wszystkim dzieci, ale także dorosłych to niewątpliwie rzecz, do której należy zachęcać oraz wspierać ją wszelkimi możliwymi środkami. Baza sportowa w naszej gminie jest sukcesywnie modernizowana i powiększana. Mamy nadzieję, że nowobudowane boiska będą licznie i intensywnie wykorzystywane.

W ramach inwestycji na placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem Kameralnem oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Groblach zostaną wybudowane boiska sportowe wielofunkcyjne z nawierzchnią sportową poliuretanową. Obiekt przeznaczony będzie do gry w piłkę ręczną, siatkówkę,  koszykówkę oraz tenis ziemny.  Wokół pól do gry zaprojektowano strefę bezpieczeństwa. Zamontowane zostaną także piłkochwyty oraz brama i furtka. Budowa oświetlenia boisk umożliwi wydłużenie godzin użytkowania obiektów szczególnie w okresie jesiennym.

Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 1 884 607,59 zł, z czego 1 177 348 zł to dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej, na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2023 r. Zadanie jest realizowane w ramach programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej- Edycja 2023. Wykonawca ma 3 miesiące od dnia podpisania umowy na wykonanie robót.