Park dworski w Nowym Narcie - z charakterystycznym starodrzewem, znajduje się w centrum Nowego Nartu i jest własnością Gminy Jeżowe.

Położony jest obok kościoła parafialnego oraz Domu Strażaka. W maju 1986 roku został wpisany do rejestru zabytków. Jego powstanie datuje się na XIX wiek. Możemy w nim znaleźć starodrzewia tulipanowca, sosny wejmutki, klonu jaworowego i  klonu  pospolitego. Park jest jedną z atrakcji na szlaku rowerowym ATR (Atrakcje Turystyczne Regionu).  

Dzięki realizacji projektu pn. „Uporządkowanie i zagospodarowanie zabytkowego parku podworskiego w Nowym Narcie” i dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wykonano:

- modernizację stawu
- zadaszone miejsce do grillowania
- plac zabaw
- chodniki wraz z małą infrastrukturą (ławki, kosze na śmieci, sanitariaty, słup ogłoszeniowy)
- oświetlenie parku.

Inwestycja zrealizowana została w okresie kwiecień 2012 - maj 2013 r. Środki pozyskano w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju odpowiadające warunkom pomocy w ramach „Odnowy i rozwoju wsi”.. Całkowita wartość projektu to 816 676, 35 zł, z czego  500 tyś zł to dofinansowanie.

 

apark 20 001