Cholewiana Góra - wieś w gminie Jeżowe, powiat niżański, województwo podkarpackie. Pierwsze wzmianki w dokumentach kościelnych odnoszące się do Cholewianej Góry pochodzą z 1707 roku. W 1752 roku zapisano, że jest to wieś królewska posiadająca wójtostwo. W 1880 roku w Cholewianej Górze było 1568 mieszkańców. We wsi znajdowała się szkoła ludowa jednoklasowa i kasa pożyczkowa. W 1926 roku została założona Ochotnicza Straż Pożarna, a w 1954 roku ukończono budowę remizy. OSP w Cholewianej Górze należy obecnie do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego, posiada zmodernizowany budynek remizy i samochód bojowy. W 1996 roku jednostka otrzymała sztandar. W czasie II wojny światowej wieś została całkowicie wysiedlona a wszystkie zabudowania zostały rozebrane, wywiezione lub spalone.

 

W 1952 roku w Cholewianej Górze erygowano samodzielną parafię pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Cholewianej Górze. Od 1954 do 1 stycznia 1973 roku wieś była siedzibą władz gromady Cholewiana Góra. W miejscowości znajduje się szkoła podstawowa, kościół parafialny i dawny kościół pełniący obecnie funkcję kaplicy pogrzebowej. W budynku remizy znajduje się biblioteka gminna, ma swoją siedzibę straż, Klub młodego strażaka i Koło gospodyń wiejskich. We wsi działa Leśna Wspólnota Serwitutowa. Miejscowość Cholewiana Góra posiada 12 ulic, których nazwy wywodzą się od dawnych nazwisk mieszkańców lub innych zwyczajowych określeń dla danej ulicy.

 

W skład sołectwa wchodzą:

  1. Buczki
  2. Dudziki
  3. Gęsiówka
  4. Młynarze
  5. Pielki
  6. Pierogi
  7. Stara Droga
  8. Sudoły
  9. Wójtowicze
  10. Kąty

Sołtys: Małgorzata Sudoł

Powierzchnia: 7,23 km²

Liczba mieszkańców: 829  (stan na 31 grudnia 2023)