29 listopada 2017 r. odbyły się ostatnie zajęcia nauki pływania w ramach projektu pn. „Jeżowe– Umiem pływać 2017”. W drugiej turze z bezpłatnych zajęć skorzystało 86 uczniów klas II-III szkół podstawowych. W tegorocznej edycji programu udział wzięło łącznie 165 uczniów. Projekt realizowany był w dwóch turach. Pierwsza w okresie luty – maj 2017, druga wrzesień – listopad 2017r.

Uczniom zapewniony został bezpłatny dojazd na zajęcia oraz ubezpieczenie uczestników. Na realizację nauki pływania Gmina Jeżowe uzyskała dofinansowanie w kwocie 28 tys. zł. ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowity koszt realizacji zadania to 65 tys. 284 zł.

Każdy z uczestników miał możliwość udziału w 20 godzinach zajęć, które odbywały się na krytej pływalni w Sokołowie Małopolskim pod okiem doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów. Dzieci ćwiczyły podstawowe techniki pływania, opanowały podstawowe czynności w wodzie m.in. zanurzania głowy, prawidłowego oddychania, otwierania oczu pod wodą. Atrakcyjność prowadzonych w wodzie zajęć powodowała, że uczniowie z wielką ochotą i radością brali  w nich udział.

umiem plywac Kopia