Przed nami kolejny obiecujący rok pod względem inwestycji drogowych, które mają realny wpływ na bezpieczeństwo oraz poprawę jakości infrastruktury transportowej w Gminie Jeżowe!

8 marca 2024 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem MOLTER Sp z o.o. na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: 102323R w miejscowości Stary Nart, 102312R w miejscowości Jeżowe oraz 102314R w miejscowości Krzywdy”.

 

 Gmina Jeżowe informuje, że w związku z robotami drogowymi w ramach zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych nr 102312R, 102315R, 102317R w msc. Jeżowe”, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym od Samorządowej Szkoły Muzycznej do drogi wojewódzkiej Nr 878.

Po ponad roku intensywnych prac dobiegła końca realizacja jednej z kluczowych inwestycji realizowanych w Gminie Jeżowe pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżowe wraz z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”.

30 listopada 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Prace renowacyjne w zabytkowym  Parku Podworskim w Nowym Narcie" - etap I. Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „FERAMENTA” Krzysztof Piela.