Nowo wybrani radni złożyli uroczyste ślubowanie wyrażając gotowość do pełnienia służby publicznej oraz troski o dobro naszej gminy. W skład 15-osobowej Rady Gminy Jeżowe weszli: Bednarz Bogdan, Piędel Michał, Głuszak Józef, Rychlak Józef, Borek Krzysztof, Głuszak Leszek, Olko Henryk, Piędel Krystian, Łyko Roman, Bieleń Grzegorz, Kłak Monika, Nowak Zdzisław, Kołodziej Andrzej, Bajek Mirosław oraz Pikor Danuta.

Podczas tajnego głosowania na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Jeżowe wybrano Mirosława Bajka, który będzie kierować pracą Rady przez kolejną kadencję. Funkcję Wiceprzewodniczących objęli radni Roman Łyko i Józef Głuszak.

  

Następnie ślubowanie wobec zebranych złożył Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, wypowiadając słowa: „Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg!”.

  

Spotkanie zostało zakończone krótką przemową, w której Wójt Gminy Jeżowe wyraził wdzięczność mieszkańcom za zaufanie, jakim został obdarzony na kolejną kadencję. Składając serdeczne gratulacje nowym członkom rady, podkreślił kluczową rolę współpracy i otwartego dialogu, które są niezbędne w realizacji wspólnych celów.

  

Z okazji rozpoczęcia nowej kadencji życzymy całej Radzie Gminy Jeżowe owocnej pracy na rzecz rozwoju naszej gminy!