W ubiegłym tygodniu miał miejsce odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2602R Stary Nart – Gwoździec w miejscowości Stary Nart”.

Przedmiotowa inwestycja polegała na budowie lewostronnej drogi dla pieszych usytuowanego wzdłuż drogi powiatowej w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu. Łączna długość odcinka drogi dla pieszych objętego budową wynosiła 514 m.b.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak przekazuje kolejną dobrą wiadomość! W środę, 27 września, w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyło się uroczyste wręczenie promes dla Powiatu Niżańskiego i Gmin na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.